Om Erik Kolstad

Jeg er forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, der jeg leder Climate Futures, som er et senter for varsling og håndtering av klimarisiko, samt EU-prosjektet CONFER. Siden jeg begynte med klimaforskning, har jeg vært engasjert i formidling, noe som har resultert i flere bøker, kronikker og intervjuer i aviser, på TV og i radio (se oversikt her). Mer utfyllende informasjon om prosjekter og publikasjoner finner du på den engelske versjonen av hjemmesiden min.