Prosjekter

Jeg jobber for tiden i følgende prosjekter:

  1. Hordaklim: Dette er et samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune, der vi skal utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for klimatilpasning til, og i samarbeid med, kommunene i Hordaland. Jeg er prosjektleder, og prosjektet går i perioden 2015–2017.
  2. R3 (Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway): En slags nasjonal utgave av Hordaklim, ledet av Stefan Sobolowski, og med Meteorologisk institutt og NVE som partnere.
  3. TRACKS: Varighet 2014–2017.
  4. SNOWGLACE (The Changing Arctic Cryosphere: Snow and Sea Ice Impact on Prediction and Climate over Europe and Asia): Ledet av Yvan Orsolini ved NILU på Kjeller.
Reklamer